22.09.2022

Bł. Edmundzie wychowawco dzieci i młodzieży – módl się za nami

Przeżywając XII Tydzień Wychowania 15 września dzieci, rodzice oraz pracownicy z naszej Ochronki wspólnie uczestniczyli w Eucharystii podczas której, modliliśmy się za wszystkich zaangażowanych w dzieło wychowania. Prosiliśmy również Dobrego Ojca w niebie o błogosławieństwo na nowo rozpoczęty Rok Szkolny w Ochronce. Nasze przedszkolaki ubogaciły liturgię swoim śpiewem a rodzice i siostry czynnie zaangażowały się w oprawę Mszy Świętej. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz poświęcił dzieciom katechizmy. Umocnieni Bożym Błogosławieństwem zawierzyliśmy Bożej Opatrzności czekający nas czas pracy i nauki.     s.Małgorzata Pieniążek