20.01.2023

Rekrutacja 2023/2024

Szczęść Boże,

Informujemy, że rekrutacja na rok 2023/2024 w Ochronce Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepublicznym Przedszkolu w Szebniach trwa od 1 marca 2023 do 15 marca 2023. Zainteresowane osoby mogą pobrać potrzebne w rekrutacji druki

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
 IN F O R M A C J A WSTĘPNA – kliknij TUTAJ.
Karta zgłoszenia – kliknij TUTAJ.
Klauzula infmacyjna przy rekrutacji – kliknij TUTAJ.
Zgoda na przetwarzanie danych przekazanych podczas rekrutacji- przedszkole niepubliczne – kliknij TUTAJ.
Bardzo prosimy, aby karty zapisów były drukowane dwustronnie i czytelnie wypełnione.

Wszelkie zapytania związane z rekrutacją prosimy kierować również na adres mailowy ochronki: ochronka.szebnie@siostry.net