18.05.2021

„Przyrodnicze ciekawostki”

Z budzącą się do życia pełną siłą przyrodą, dzieci odkrywały tajemnice drzemiące w każdym jej wymiarze. Każdy już wie, jak ważna jest troska o przyrodę, która dana jest przez Pana Boga, Czuwający swą Opatrznością nad nią. Na kartach Biblii już u samego początku czytamy i rozmawiamy o dziele stworzenia świata. Jak zdumiewająca jest potęga Boga widoczna od najmniejszych listeczków aż po całe dzieło widoczne we Wszechświecie. Bł. Edmund Bojanowski niejednokrotnie ukazywał w swych zapiskach powagę samej przyrody i odczytać także możemy jego troskę by dzieci same mogły pielęgnować swe własne ogródeczki. Tak też i w naszej Ochronce. Już od najmłodszej grupy poznawały Dzieci tajniki wiatru, wody, czego same mogły doświadczyć i same wykonać niezbędne do tego rekwizyty. Inne oczywiście wiedząc, jak ważna jest ekologiczna (zdrowo pojęta) troska, wybrały się do lasu by dostrzegać zaczątki roślinek, drzemiące w ziemi „robaczki”, zwrócić swą uwagę na nieporządek pozostawiony przez nieodpowiedzialnych. Nasze ochronkowe kwiaty, piękno wokół nas dostrzegamy każdego dnia. Dziękujemy Panu Bogu za Jego dary które zsyła a może nie zawsze je dostrzegamy….

Dorota Gościńska