29.03.2021

„Tak, odpowiedziała… i porodzi Syna”

Dzień Zwiastowania Maryi to najpiękniejszy dzień, kiedy każda dziewczynka duża i mała, mogła podziękować za dar swego powołania. Bo w sercu kobiety Pan Bóg złożył piękny dar macierzyństwa. Dzisiaj w Ochronce wszyscy ubrani w galowy strój, wyrażaliśmy tę wdzięczność. Najpierw za dar Maryi i Jej Czyste Serce, oraz za każdą kobietę, w tym szczególnie za nasze Mamy. Od Maryi chcemy uczyć się przyjmowania życia i ochraniania je tak jak Ona nam tego wzór zostawiła.

s. Dorota Gościńska