10.09.2022

Ubezpieczenie dzieci

W poniższych plikach znajdują się szczegóły związane z ubezpieczeniem dzieci w Ochronce Sióstr Służebniczek BDBP w Dębicy na rok przedszkolny 2022/2023.

Załącznik nr 1 – OWU EDU PLUS

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE oddział RZESZÓW 2022 – DUOiZ 25.04.2022(2)