31.08.2020

Zasady funkcjonowania ochronki w czasie pandemii

ZASADY FUNKCJONOWANIA OCHRONKI W CZASIE TRWANIA PANDEMII

  1. Wchodząc na teren Ochronki dorośli obowiązkowo zakładają maseczki oraz dezynfekują ręce.
  2. Na szatnię wchodzi z dzieckiem/dziećmi tylko 1 osoba dorosła.
  3. Przyprowadzanie dzieci w poszczególnych grupach:
  • dzieci z grupy „Pszczółek” Rodzice odprowadzają pod drzwi sali.
  • dzieci z grupy „Biedronek” i Motylków” odprowadza z szatni do sali pani pełniąca dyżur.
  • dzieci z niepełnosprawnością na salę odprowadza Rodzic.
  • dzieci z grupy „Świetlików” i „Mrówek”
    od godz. 7:45 schodzą się w sali „Świetlików” i są przyprowadzane główną klatką schodową (nie przez teren przedszkola). Do godz. 7:45 schodzą się na sali „Motylków”.
  1. Wchodząc na teren przedszkola (również na piętro) obowiązkowo zakładamy ochraniacze na buty!!!

 Procedura bezpieczeństwa na terenie Ochronki Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego zamieszczona jest TUTAJ.