Karta z historii 

 

Historia powstania Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepublicznego Przedszkola w Bochni.

Ochronka Sióstr Służebniczek w domu zakonnym przy ulicy Orackiej 77 w Bochni została otwarta 16 września 1991 roku.

Pracę z dziećmi rozpoczęły : Siostra Jowita Gałczyńska, Przełożona domu i Siostra Genezja Kata.

 

Dzieci w liczbie 46 – osób podzielono na dwie grupy wiekowe. Katechezę w Ochronce prowadziła Siostra Cecyliana Gawrzyńska.
Rok później najbardziej znaczącym wydarzeniem dla przedszkolaków – było uroczyste poświęcenie kaplicy zakonnej. Dokonał tego nowy Ksiądz Proboszcz Andrzej Pękala. Dzieci z Ochronki dziękowały Księdzu Prałatowi, Matce Generalnej Celinie Czechowskiej i Siostrze Prowincjalnej Magdalenie Adamek za dar obecności Jezusa w kaplicy ciesząc się, że i one będą mogły Go odwiedzać.

 

I tak już przez wiele lat zmieniające się siostry dbają by OCHRONKA była miejscem, gdzie wychowuje się i kształtuje dziecko – NAJDROŻSZY SKARB – bezcenną PERŁĘ poprzez modlitwę, naukę i zabawę. Wyposażając młodego człowieka w najważniejsze wartości, wskazujemy na Boga, drugiego człowieka. Naszym kompasem na tej drodze są wypracowane od wieku lat zalecenia bł. Edmunda Bojanowskiego, które na każdy dzień tygodnia przewidują określone priorytety wychowawcze.