Inspiracje
Bez pracy nie ma kołaczy

Bez pracy nie ma kołaczy

Błogosławiony Edmundzie, miłośniku dzieci – módl się za nami! Te słowa mówimy w litanii do bł. Edmunda Bojanowskiego. Ta niezwykła cecha...

Jałmużna dla ptaszków

Jałmużna dla ptaszków

Bł. Edmund miał niezwykły dar dostrzegania pierwiastków religijnych w życiu i zwyczajach prostego ludu wiejskiego. Zabiegał również, by nie poszły...