Pierwszy dzień w przedszkolu to dla rodzica powód do dumy, ale też świadomość rozłąki i związany z tym stres. Tylko spokojny rodzic jest w stanie...