Karta z historii 

 

Historia powstania Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepublicznego Przedszkola w Jasieniu.

Ochronka w Jasieniu posiada przeszło stuletnią tradycję. Budynek położony jest na wysokim wzniesieniu naprzeciw OSP z widokiem na tutejszy kościół, okoliczne wsie i lasy. Od początku tutejsi ludzie nazywali Ochronkę „dworkiem” ponieważ swoim wyglądem odbiega od wszystkich innych domów w Jasieniu.
Ochronka powstała z inicjatywy ówczesnego proboszcza tutejszej parafii ks. Józefa Mazurkiewicza, doktora teologii moralnej Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, który był zafascynowany charyzmatem Służebniczek pracujących w Tarnowie. Przeznaczył dużą sumę koron na zakup gruntu pod budowę domu dla Sióstr w którym znajdowałaby się Ochronka. Po śmierci ks. Mazurkiewicza (12.07.1903) proboszczem parafii został ks. Marceli Piotrowski, który zajął się realizacją Testamentu ks. Mazurkiewicza. W 1906 r. zakupiono parcelę pod budowę domu i w 1909 budowa ochronki została zakończona. 

 

Ochronka została otwarta dla dzieci dn. 08.10.1910 r.
Dzieci w Ochronce pod opieką Sióstr Służebniczek były do dnia 24.02.1962 r. ponieważ w tym dniu władze państwowe zajęły 3/4 budynku Sióstr i przejęły opiekę nad dziećmi przez okres 14 lat. W tym czasie siostry w budynku gospodarczym równocześnie opiekowały się dziećmi mając bardzo trudne warunki oraz wspólne podwórko z państwowym przedszkolem przedzielone siatką. W roku 1986 następuje zmiana sytuacji politycznej i siostry podejmują starania o zwrócenie pomieszczeń zajmowanych przez przedszkole państwowe.
 
W listopadzie 1986 r. Siostry mogły wrócić do swoich pomieszczeń  i na nowo zajmować się dziećmi w zdewastowanej Ochronce. W 1990 r. Siostry rozpoczęły kapitalny remont, który trwał do 1992 r.
Od tego czasu do dnia dzisiejszego siostry opiekują się dziećmi, które zawsze licznie przyjmowane są do Ochronki.