Błogosławiony Edmundzie, miłośniku dzieci – módl się za nami! Te słowa mówimy w litanii do bł. Edmunda Bojanowskiego. Ta niezwykła cecha...