16.03.2023

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na rok 2023/2024 zostaną ogłoszone w siedzibie ochronki

17 marca 2023 r. 

Zapraszamy!