26.11.2021

ADWENT – przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia

OBRZĘDOWOŚĆ W OCHRONCE

Słowo obrzędowość wydaje się niektórym przestarzałe, a jednak zawiera w sobie treść ubogacającą codzien­ność życia przedszkolnego. Przygotowanie do świąt Bo­żego Narodzenia jest okazją do przekazania wiedzy na temat zwyczajów i tradycji, jednak istotę sta­nowi przekaz wartości religijnych, który w tej obrzędowości należy akcentować.

Dzieci potrafią odróżnić rzeczy ważne od mniej ważnych, więc nie bój­my się nadawać głębszego znaczenia przygotowaniom do spotkania ze Zbawicielem, który ma się narodzić. Powiedzmy dzieciom, że jest to przygotowanie wyjątkowe, ponieważ czekamy na na­rodziny Boga, który z miłości do nas dwa tysiące lat temu stał się Człowie­kiem i narodził się w Betlejem, a teraz pragnie rodzić się w naszych sercach.

Obrzędowość w przedszkolu nie tylko ma pomóc dziecku aktywnie przygotowywać się i przeżywać święta Bożego Narodzenia w rodzinie, ale jest ona sposobem uczenia dziecka, że nie ma rozbieżności między przedszkolem, a rodziną w przeżywaniu prawd naszej wiary. Warto zaplanować świąteczną tematykę zajęć w przedszkolu, włączyć w realizację treści rodziców, wtedy czas oczekiwania będzie przeżywany również wspólnie z rodzinami.

Sposobów na dobre przygotowa­nie i przeżycie świąt Bożego Narodze­nia jest wiele, oto kilka przykładów:

 • wykonanie kalendarza adwento­wego – z miejscem na zaznaczenie dobrego uczynku i postano­wienia na każdy dzień; dzieci będą mogły podsumować dzień i podjąć refleksję nad swoim zachowaniem w przedszkolu czy domu,
 • dzielenie się podczas zajęć trady­cjami i zwyczajami pielęgnowanymi w rodzinie,
 • przygotowanie ozdób na choinkę,
 • wykonywanie prac plastycznych z symboliką bożonarodzeniową,
 • wykonanie kartek świątecznych,
 • uczenie się życzeń,
 • przedstawianie jasełek,
 • wykonanie szopki,
 • ubieranie choinki,
 • zwrócenie uwagi na odpowiedni świąteczny ubiór,
 • nauka nakrywania do stołu,
 • włożenie sianka pod biały obrus,
 • przygotowanie dodatkowego nakry­cia na stole wigilijnym,
 • opowiadanie o tradycji podawania potraw na wigilijny stół,
 • wspólna modlitwa,
 • czytanie fragmentu z Pisma Święte­go o narodzeniu Pana Jezusa,
 • dzielenie się opłatkiem,
 • przeproszenie przed wieczerzą wi­gilijną,
 • wspólne kolędowanie,
 • obdarowywanie się drobnymi upo­minkami.

Zatroszczmy się o to, by wśród przy­gotowań i świątecznych prezentów nie zabrakło miejsca dla Boga, który z mi­łości do nas stał się Człowiekiem.

s. Edyta Piekarz SBDNP

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności