29.09.2021

ANIELE, ANIELE, NIEBIESKI POSŁAŃCU

„ Aniele, aniele, niebieski posłańcu, przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu” .Tak się właśnie stało w  ochronce 29 września 2021 r. w Święto  Archaniołów, obchodziliśmy wraz z nimi dzień Anioła Stróża. Poprzez to świętowanie wraz z wielkimi Archaniołami przypomnieliśmy sobie jaką wielką „robotę” robią Aniołowie w stosunku do wszystkich ludzi, jak bardzo ich cieszy i jaka mają radość gdy dzieci się do nich modlą, ale i jak się smucą, jak ich dzieci nie słuchają. Dowiedzieliśmy się także jaka wielka pomoc niosą nam Archaniołowie i jak ważne maja zadanie. Było wiele zabawy, opowiadanie, kolorowania i słuchania. Na koniec życzyliśmy wszystkim zarówno małym i dużym, aby pamiętali że aniołowie i archaniołowie czuwają nad nami zawsze „ i w tańcu i w różańcu