06.10.2021

BYŁO CYMBALISTÓW WIELU..

Cymbały towarzyszyły zazwyczaj wędrownym grajkom- kolejne spotkanie z muzykami z Filharmonii Podkarpackiej. W czasie dzisiejszej audycji dzieci dowiedziały się skąd się wzięły cymbały w Polsce, w jakich regionach występują i z jakiego drewna są zbudowane. Posłuchały kilku melodii granych na cymbałach, poznały budowę tego instrumentu i dowiedziały się jak i gdzie można się nauczyć grać na tym instrumencie…..nawet udało się jednemu spróbować.