W poniższych plikach znajdują się szczegóły związane z ubezpieczeniem dzieci w Ochronce Sióstr Służebniczek BDBP w Dębicy na rok przedszkolny...