Ochronka/Dębica
Odwiedziny z Lublina

Odwiedziny z Lublina

24 czerwca dom Sióstr Służebniczek przy ul. Krakowskiej w Dębicy oraz dzieła mieszczące się przy nim odwiedzili przedstawiciele Centrum Medialnego...