29.11.2021

CZEKAM NA CIEBIE JEZU MÓJ MAŁY

Adwent przez chrześcijan obchodzony jest prawdopodobnie od V-VI wieku. Obrzędy związane z tym okresem ujednolicił papież Grzegorz Wielki (540-604). Od czasu jego pontyfikatu Adwent trwa cztery tygodnie.

Adwent to czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to radosne, ale i refleksyjne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa. Słowo „Adwent” pochodzi właśnie od łacińskiego „adventus” i oznacza „przyjście”. Okres ten rozpoczyna się zawsze pomiędzy 27 listopada a 3 grudnia i trwa do Wigilii Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia (zawsze przez cztery niedziele). W czasie liturgii w Kościele Katolickim  obecny jest   kolor fioletowy. W Adwencie katolicy celebrują msze zwane roratami. Najważniejsze tradycje adwentowe: roraty, roratka, lampion, wieniec adwentowy, kalendarz adwentowy, figurka Matki Bożej. Według tradycji roraty odbywać powinny się rano (przed wschodem słońca). Wierni przychodzą do kościoła ze świecami (roratkami), a dzieci z samodzielnie wykonanymi lampionami. Tylko przy ich blasku odprawiana jest liturgia. Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów pieśni: „Rorate coeli, desuper”… („Niebiosa spuśćcie rosę”…). Rosa wyobraża łaskę, którą obdarza ludzi Chrystus. Według różnych podań zwyczaj odprawiania rorat wprowadziła święta Kinga, żona księcia Bolesława Wstydliwego. Piękne liturgie roratnie odprawiane były na Wawelu. W ich trakcie król niósł zapaloną świecę, którą umieszczał na ołtarzu.

Adwentowe oczekiwanie w naszej Ochronce rozpoczynamy już dziś. Przez cały miniony tydzień /22-26.11.2021/ przypominaliśmy sobie jak „radośnie i owocnie” przeżyć czas adwentowego oczekiwania  w domu i w Ochronce.