17.01.2022

DYPLOMY UZNANIA

Dotarły do nas dyplomy uznania za wykonane kartki świąteczne przez naszych przedstawicieli. Niezwykły, to był konkurs, gdzie pierwsze miejsce i pozostałe zostały wybrane drogą losową. Z naszej Ochronki kartki wykonali wychowawcy oraz dzieci. gratulujemy im pomysłowości i pięknego wykonania.