18.12.2021

DZIĘKUJĄC ZA WASZE WIELKIE SERCE

Do naszej Ochronki dotarły bardzo miłe życzenia świąteczne od Siostry Sawii, która jest misyjną referentką w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek oraz s. Eweliny wraz z „Promykami Nadziei” z Dębicy. Siostry składając życzenia świąteczne jednocześnie dziękują Wam Kochani Rodzice za Wasze wrażliwe i wielkie serce, a także bezinteresowną ofiarność.

My także dziękujemy i cieszymy się z tak wrażliwych i empatycznych Rodziców i dzieci w naszej Ochronce.