10.11.2021

DZIEŃ MAŁEGO POLAKA

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W Ochronce od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 10 listopada dzieci z grupy młodszej przygotowały część artystyczną, na którą zaprosiły społeczność całej Ochronki . Uroczystość ta miała uświadomić dzieciom, że obchodzenie Święta Niepodległości to obowiązek każdego Polaka, nawet tego małego. Pierwszą ważna rzeczą tego dnia była modlitwa za naszą Ojczyznę. Następnie podczas uroczystości, dzieci pogłębiły rozumienie takich pojęć, jak: patriotyzm, niepodległość, Ojczyzna. Nie tylko odświętne stroje czy dekoracja tworzyły podniosły nastrój, ale sam fakt wyśpiewania Hymnu Narodowego przez tak liczne grono dziecięcych głosów, pozwolił wszystkim  obecnym  poczuć w głębi serca, że naprawdę kochają swoją Ojczyznę i dumni są z tego, że są Polakami. Odśpiewując nasz Hymn włączyliśmy się w akcję „Szkoła do hymnu”.