18.10.2023

Dzień Nauczyciela

W dniu poprzedzającym Święto Komisji Edukacji Narodowej do naszej ochronki przybyli przedstawiciele Rady Rodziców. Poprzez swoją obecność wyrazili wdzięczność wszystkim pracownikom za podejmowany każdego dnia trud wychowania. Bardzo serdecznie dziękujemy za pamięć i miłe słowa.

Kinga Kara