02.11.2021

Dzień Nauczyciela

W Dniu Nauczyciela życzymy błogosławieństwa Bożego wszystkim, którzy wychowują Najdroższy Skarb Pana Jezusa w Ochronkach Sióstr Służebniczek.

 Błogosławiony Edmundzie, Wychowawco dzieci i młodzieży, módl się za nami.
 

 Materiały zamieszczone na stronie można pobierać wyłącznie po uzgodnieniu z dyrekcją.