24.10.2020

Dzień Świętych Patronów

Dzień Świętych Patronów w przedszkolu to poznawanie świadków Bożej miłości i dobroci w świecie.

Dobrym przygotowaniem do przeżywania uroczystości Wszystkich Świętych jest ob­chodzenie w przedszkolu Dnia Świętych Patronów. Nie jest to wyprzedzenie uro­czystości, ale sposobność do zapoznania dzieci z postaciami świętych, historią ich życia oraz ukazania jako wzoru do naśladowania. Jest to również forma przedszkolnego i rodzinnego świętowa­nia radości życia – tego tu na ziemi i tego kiedyś w wieczności, w niebie. Dzień ten stwarza okazję do wyjaśnienia dzieciom różnicy pomiędzy świętowaniem uroczystości Wszystkich Świętych, a obchodami Hal­loween, które propagują zło i śmierć. To również dobra okazja do zapoznania dzieci z prawdą o świętych obcowaniu, czyli o wspólnocie dzieci Bożych.

Każde świętowanie z udziałem dzie­ci, szczególnie to przekazujące prawdę o tajemnicy życia i śmierci, powinno być wcześniej dokładnie przemyślane i przygotowane w prostej formie do­stosowanej do ich wieku i możliwości. Dom rodzinny i przedszkole odgrywają tu ważną rolę. By dziecko mogło głę­biej przeżyć jakieś wydarzenie musi brać w nim aktywny udział, a nie być jedy­nie widzem.

Praktycznym sposobem przy­gotowania dziecka i jego rodziców do przeży­cia tego dnia w przedszkolu są:

» wspólna modlitwa dziecka z rodzi­cami przez wstawiennictwo któregoś z wybranych przez nich świętych, który np. na tydzień stanie się dla całej rodziny szczególnym patronem i orędownikiem,

» rozmowa z dzieckiem na temat jego imienia, tego, kiedy je otrzyma­ło; nawiązanie do sakramentu Chrztu Świętego,

» opowiedzenie dziecku o życiu jego patrona,

» przygotowanie stroju charakte­ryzującego danego świętego, w który dziecko ubierze się na przedszkolne świętowanie,

» zaangażowanie rodziców w przy­gotowanie odpowiedniej scenografii, scenki z życia wybranych świętych, śpiewu piosenek lub poczęstunku, który dla dzieci przedszkolnych jest nieod­łączny od świętowania.

Współczesny świat przedstawia dzieciom różnych idoli, którzy nie są dobrymi wzorami do naśladowania, dlatego warto ukazać dzieciom świę­tych i błogosławionych, którzy przez przykład swojego życia na ziemi są dla nas drogowskazami w drodze do nieba. Warto również zapoznać dzieci z praw­dą, że wszyscy jesteśmy powołani przez Pana Boga do świętości i każdy z nas może tę świętość osiągnąć.

Świętość jest dla każdego z nas, war­to już o tym mówić małym przedszko­lakom!

s. Edyta Piekarz

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności