30.10.2021

KAŻDY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ

W ostatni piątek października /29.10.2021/w naszej ochronce odbył się jak co roku Dzień Świętych Patronów. Tego dnia było jak w niebie. Dzieci ubrały się w stroje nawiązujące do postaci świętych. Mogliśmy spotkać min.: św. Martę, św. Piotra, św. Jana Pawła II i wielu innych świętych. Świat chyba nigdy nie widział w jednym miejscu tylu świętych osób. Bawiliśmy się  wesoło przy dźwiękach muzyki, nie brakło tańców i śpiewu. Grupa starsza wyruszyła do miasta „na spacer świętych”, by pokazać, że dzień 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z nas wierzących jest do niej powołany.

Poprzez nasze świętowanie przeciwstawiamy się temu, co od kilku w naszym kraju dzieje się przed Dniem Wszystkich Świętych. Umysły dzieci bombardowane są pomysłami na nowe święto, obce naszej kulturze – tzw. Halloween. Czym ono jest? Oprócz aspektu komercyjnego,  jest to próba zamiany tradycji, przekonwertowania chrześcijańskiego wymiaru Uroczystości Wszystkich Świętych w obrzędowość pogańską. Świat duchów, demonów, wróżek, czarów staje się elementem zabawy. Dorośli nieświadomi duchowych zagrożeń zabaw w halloween – w duchy, 31 października kupują lub drążą halloweenowe dynie. Dla człowieka wierzącego jest to nie do przyjęcia.      

Ponieważ w procesie wychowania nie wystarczy samo zakwestionowanie złych postaw (przysłowiowe „nie, bo nie”) zaproponowaliśmy alternatywę:   Dzień Świętego Patrona. Jego celem było ukazanie radości jaką daje życie dla Boga i z Bogiem  oraz ukazanie niezwykłej relacji jaką jest tajemnica świętych obcowania, dzięki której nieustannie możemy cieszyć się pomocą i wstawiennictwem świętych. Myślimy, że udało się to nam w pełni, a do tego podczas naszego „świadczenia” o Świętości spotkaliśmy dwie ważne osoby w naszym mieście – Pana Burmistrza i Księdza Proboszcza.

Serdecznie dziękujemy RODZICOM za zaangażowanie w przygotowanie tak pięknych strojów.