14.04.2022

KOCHANI RODZICE, DZIECI I PRZYJACIELE

Zmartwychwstał Pan , Alleluja!

 Dzieląc się radością z dorocznego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Chrystusa

   składamy najserdeczniejsze życzenia:

 Niech moc i nadzieja która zawieść nie może ( Rz. 5,5 )

 płynące z Tajemnic Paschalnych

 będą dla Was źródłem siły, zdrowia i radości w życiu codziennym.

 Z darem modlitwy i pamięcią :  

 Siostry Służebniczki oraz Pracownicy  

     Ochronki w Ropczycach