20.06.2022

Koniec roku szkolnego

Dziękując Bogu za kończący się rok szkolny dnia 15.06.w naszej Ochronce odbyło się oficjalne pożegnanie. Dzieci, które odchodzą do zerówki poprzez wiersze i piosenki podziękowały wychowawcom i pracownikom za wspólnie spędzony czas. Pożegnały również swoich młodszych kolegów i koleżanki. W sposób szczególny rodzice wraz z dziećmi podziękowały s.Mirietcie za kilkuletni wkład w życie Ochronki życząc jej Błogosławieństwa na nowej placówce. Siostra Mirietta podziękowała wszystkim za dobrą współpracę i zaangażowanie w życie naszej Ochronki. Po słowach podziękowań, dzieci zostały obdarowane dyplomami i upominkami.  Wszyscy  zostali zaproszeni na wspólnego grilla.