20.11.2021

KRÓLUJ NAM CHRYSTE

W naszej Ochronce dzieci wspólnie przygotowywały się do uroczystości Chrystusa Króla. Modliliśmy się prosząc o opiekę nad nami i naszą Ojczyzną. Tworzyliśmy obrazy przestawiając Chrystusa Króla – władce wszechświata.