05.10.2020

Maryja wzorem kobiecego serca

Październik jest miesiącem szczególnej relacji z Maryją w tajemnicach różańcowych. To, jak ważną jest modlitwa różańcowa, szczególnie w obecnej kulturze, podkreślał sam Papież – św. Jan Paweł II, w słowach: „Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej jedność, które budzą obawy o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. Powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ramach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego dla naszej epoki.”[1]

Rodzina to fundament rozwoju człowieka we wszystkich jego wymiarach. W tym miesiącu pochylimy się nad godnością kobiety – jako żony, matki.

Godność i rola kobiety[2]

  • Maryja wzór kobiety.
  • Kobieta jako małżonka, matka, wychowawczyni.
  • Wartość macierzyństwa.

Bł. Edmund Bojanowski niech będzie przewodnikiem w spojrzeniu na kobietę. W swoich notatkach pozostawił nam następujące słowa: „Życie rodzinne jest główną jeszcze dziedziną tego narodu. Niewiasta jest kapłanką w tym kole, namiestniczką Bogarodzicy. Jej imię najczęściej nosi, ale z uszanowaniem. Naśladuje ją w swym życiu i wychowaniu dzieci. Niewiasta jak jest piastą, osią koła rodzinnego, tak religijność, zwyczaje i tradycje – słowem treść duchowej strony ludu jest w niej. To nie tylko w niższych, ale i wyższych warstwach narodu się powtarza”[3]. W innym miejscu napisał: „Niewiasta jest kapłanką w tym kole – namiestniczką Bogarodzicy. Ona jest zachowawczynią tradycji, jest wcieloną naturą (rodą), wcieloną ojczyzną (fizycznie i duchowo), jest karmicielką niemowląt, żywicielką rodziny (gospodynią), ona przyodziewa, opatruje fizyczne i duchowe potrzeby, jest wychowawczynią[4].

 

W miesiącu październiku zapraszamy do podjęcia wysiłku zgłębiania tej tajemnicy w odniesieniu do własnej rodziny.

Cel: Odnajdywanie roli kobiety jako żony i matki w tajemnicach różańca świętego.   Kształtowanie postawy szacunku do kobiety jako żony, matki.

Jak to osiągnąć? Poprzez wychowanie w cnocie[5] zapobiegliwości, skromności i religijności.

Zapobiegliwość – to umiejętność radzenia sobie z trudnościami.

Drodzy Panowie, pomyślcie, jak często zdarzają się Wam kłótnie z waszymi żonami i o co? Zastanówcie się, jak możecie ich unikać, zapobiegać im?

Skromność – dotyczy umiarkowania w sztuce relaksu, umiejętnego ubierania się.

Zaplanujcie z całą Rodziną skromny ale wspólny wypoczynek. Zwróćcie uwagę, by ubranie w jakim idziecie na niedzielną Eucharystię było godne Pana Boga, ale skromne.

Religijność – szacunek i cześć należna Bogu – Stwórcy.

Oddajcie Mu chwałę przez Maryję w codziennej modlitwie różańcowej biorąc udział w nabożeństwie w Kościele lub gromadząc się na niej w domu. W szczególny sposób ofiarujcie ją w intencji kobiet, żon i matek.

Kochani, dołóżcie wszelkich starań aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie. Różaniec ma ogromną moc w zmaganiu się ze złem w naszej codzienności. Któż lepiej ochroni Rodziny jak nie najczulsza Mama?

 

s. Dorota Gościńska

 

[1]https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/rosarium_virginis_16102002.html, data dostępu 15.09.2020.
[2]M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A.Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Dębica 2015, str. 86.
[3]Edward Gigilewicz (red), s. Maria Loyola Opiela, Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, Tom II, str. 7.
[4] Tamże, str.14.
[5] M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 2009, str. 245-254.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności