28.02.2022

MODLIMY SIĘ ZA UKRAINĘ

W obliczu rosyjskiej inwazji Kościół w Polsce modli się za Ukrainę. Wyrazy solidarności, gotowości do pomocy oraz apele o modlitwę wystosowali polscy biskupi. Modlitwa płynie także z Jasnej Góry . W naszej Ochronce gdy spotkaliśmy się po feriach nie brakuje modlitwy za naszych sąsiadów- Ukrainę. Prosimy dobrego Boga o łaskę POKOJU na świecie. Wiemy, że Pan Jezus zawsze wysłuchuje dzieci i polecamy Mu wszystkie dzieci cierpiące w wojnie na Ukrainie. Dla przypomnienia każde dziecko wykonało flagę Ukrainy.