03.11.2021

MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

Kościół od zarania swych dziejów szczególną troską modlitewną otacza zmarłych. Podczas każdej Mszy św. modli się za wszystkich, którzy odeszli do wieczności… Święty Jan Paweł II mówił: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Pamiętamy o naszych zmarłych i polecamy ich miłosierdziu Bożemu w modlitwie, nawiedzamy cmentarze i miejsca spoczynku bohaterów wojennych. W ten sposób  wyrażamy wiarę, że ich imiona będą  zapisane w Bożej Księdze Życia dzięki naszej pomocy modlitewnej.