07.04.2022

NIEDZIELA PALMOWA

Tradycja wielkanocna świętowania Niedzieli Palmowej została ustanowiona na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Dzień ten rozpoczyna Wielki Tydzień, który ma być czasem wyciszenia, skupienia i przeżywania męki Jezusa. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w IV wieku.  Niedziela Palmowa jest to chrześcijańskie święto ruchome, które wypada dokładnie 7 dni przed Wielkanocą. Tradycja wielkanocna świętowania Niedzieli Palmowej została ustanowiony na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Obecnie w tę niedzielę przychodzimy do Kościoła z Palmami, które są wykonane z gałązek palmowych ustrojonych kolorowymi ozdobami i kwiatami. Po poświęceniu „palm” przez księdza, czyli pokropieniu wodą święconą, wszyscy, trzymając je w rękach, uczestniczą w procesji na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W Ochronce w przededniu tej niedzieli podczas zajęć wspólnie uczestniczyliśmy w inscenizacji wjazdu Jezusa do Jerozolimy.