08.11.2021

Oddajemy cześć Maryi

,,Modlitwą różańcową każdy dzień nasz żyje…”Oddając cześć Maryi, naszej Niebieskiej Mamie, w naszej ochronce miesiąc październik był dla nas szczególny. Codziennie zanosiliśmy Maryi modlitewne róże modląc się za nasze rodziny, naszą Ojczyznę i w różnych innych intencjach. Dodatkowo został zorganizowany Rodzinny konkurs na Kapliczkę Maryjną. Wszystkie prace były bardzo piękne, pomysłowe i wymagały zaangażowania całych Rodzin. Dziękujemy wszystkim za włożone serce i podjęty trud. Gratulujemy