22.03.2022

Opowiadania, gry i zabawy wg bł. Edmunda

Od maja 2021 r. na podstawie umowy o współpracy KUL Jana Pawła II ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek BDNP realizowany jest projekt Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we współczesnej edukacji. Opracowanie materiałów metodycznych. Owocem tej współpracy jest prezentowana publikacja dotycząca głównych idei pedagogicznych oraz charakterystyka i udostępnienie pomocy metodycznych opracowanych na podstawie wskazań pedagogicznych E. Bojanowskiego. Oprócz wersji książkowych, w Uniwersyteckim Centrum Medialnym KUL dokonano nagrania materiałów metodycznych.

Z notatek Edmunda Bojanowskiego wybrano opisy 46 gier i zabaw, które zostały przygotowane i nagrane w Dębicy z udziałem dzieci i młodzieży zaangażowanych przez Siostry Służebniczki. Opisy gier i zabaw oraz ich wersja filmowa pt. Gry i zabawy według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego stanowią dodatek do niniejszej publikacji. Są one także udostępniane stopniowo w wersji elektronicznej w Repozytorium Instytucjonalnym KUL w pięciu językach z filmami. Dodatek pt. Opowiadania według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego do niniejszej publikacji zawiera 69 opowiadań oraz ich wersję foniczną. Opowiadania zostały nagrane przez aktorów lubelskich teatrów. Materiały te są udostępnione w wersji elektronicznej w Repozytorium Instytucjonalnym KUL i na YouTube. Natomiast propozycje zastosowania współcześnie w ochronkach-przedszkolach zwyczajów i obrzędów według wskazań E. Bojanowskiego, zostały przedstawione w odniesieniu do dnia, tygodnia i kolejnych miesięcy z linkami do przykładowych sposobów ich organizacji – zaglądnij TUTAJ.

Zawarte w niniejszej publikacji opisy zabaw i gier, obrzędów i opowiadania, które można wykorzystać jako pomoce metodyczne, zostały opracowane z wykorzystaniem materiałów źródłowych. Ich analiza teoretyczna pozwoliła ukazać i uzasadnić wartość oraz potrzebę korzystania z dorobku przeszłości i jego aplikacji w praktyce pedagogicznej: wychowania przedszkolnego, edukacji szkolnej, pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, grupach formacyjnych i organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Opracowana pedagogia i pomoce metodyczne zostają udostępnione z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu, dając możliwość zastosowania ich współcześnie dla rozwoju i kultywowania rodzimych tradycji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pozycje dostępne są w internetowym sklepiku Stowarzyszenia im. bł. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” – link do proponowanych książek znajduje się pod następującymi odnośnikami.

  • Zestaw publikacji – kliknij TUTAJ.
  • Gry i Zabawy + płyta DVD – kliknij TUTAJ.
  • Opowiadania + płyta DVD – kliknij TUTAJ.
  • Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji – kliknij TUTAJ.

s. Marcelina Zoń SBDNP