02.11.2022

Pamiętamy o zmarłych…

W środę po śniadaniu wybraliśmy się na Cmentarz Komunalny przy ul. Orackiej. Nasze przedszkolaki dzielnie maszerowały do wyznaczonego celu. Na cmentarzu najmłodsi zachowali odpowiednią dla miejsca powagę, zapalili znicz i pomodlili się przy grobie zmarłych Sióstr Służebniczek.