04.11.2021

Pamiętamy o zmarłych…

Modlę się za tych, co już odeszli i zapukali do niebios bram…
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE!

Pamięć o naszych bliskich, którzy odeszli jest wyrazem miłości i więzi, która sięga poza grób w tajemnicy świętych obcowania.
Niech ta prawda ożywia naszą wiarę i nadzieję na ponowne spotkanie z nimi w NIEBIE.

Otaczajmy modlitwą dusze cierpiące w czyśćcu i prośmy dla nich, szczególnie w miesiącu listopadzie, o łaskę wiecznej szczęśliwości.