09.12.2021

PIERWSZE ZIMOWE SPACERY

Korzystając z pierwszych uroków zimy dzieci chętnie uczestniczą w spacerach. Podczas wyjść przedszkolaki mają możliwość prowadzenia obserwacji zmian zachodzących w  przyrodzie związanych ze zbliżającą się zimą oraz uczestniczenia w różnorodnych zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. Takie formy zabaw ruchowych są dobrym momentem do kształtowania u dzieci nawyku wychodzenia na świeże powietrze i przestrzegania bezpieczeństwa w czasie zabaw.