05.05.2020

Prace dzieci w domu – Wielkanoc

W czasie przedświątecznym pomimo długiej nieobecności w Ochronce, nasze dzieci sumiennie pracowały w swoich domach  razem z Rodzicami. Owoce ich pracy zostały dostarczone do Ochronki i zdobią korytarze. Na tablicach zawitały jeże z opowiadania o Jeżyku Bartku, wielkanocne Baranki, króliczki, pisanki i różne kolorowanki.