09.10.2020

PRACE MALUCHÓW

Grupa maluszków pracowała plastycznie bardzo owocnie, choć w koszyczkach pojawiły się warzywa malowane farbami. Dzieci starały się nauczyć, jak odmawiać różaniec, poprzez wyklejana pracę „Dziesiątek różańca.”