20.04.2022

RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba.  Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał.  Tak jak niewiasty do grobu udały się  nasze przedszkolaki do kościoła, by „zobaczyć pusty grób”. Dzieci wspólnie dziękowały Panu Jezusowi  Jego Zmartwychwstanie, za wielką radość płynącą z grobu Jezusowego.

 Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła. W kościele znajdujemy wiele znaków przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa. To Paschał i figura Zmartwychwstałego Jezusa i Baranek: Paschał, która oznacza Jezusa Zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy panuje nad mrokiem, tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią. Natomiast figura  Zmartwychwstałego Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć. Alleluja Jezus Żyje!!! Nie bójcie się!!!