02.01.2023

Raduję się Zmartwychwstaniem Jezusa

Dzieci w czasie okresu Wielkanocnego poznały symbole, które mówią o Zmartwychwstałym Panu. Słowo alleluja jest okrzykiem radości. Wypowiadamy je w czasie Zmartwychwstania Jezusa bo cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał, że kocha nas i jest zawsze z nami.  

Paschał to duża świeca, która oznacza Zmartwychwstałego Jezusa. Tak jak
światło tej świecy panuje nad mrokiem tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią.

Figura przedstawia Jezusa, który zwycięsko trzyma w ręku czerwoną chorągiew.
Oznacza to że On jest Królem, który pokonał śmierć.
Jezus swoim zmartwychwstaniem wypełnił radością cały świat i serca
wszystkich ludzi. Ta radość jest także w naszych sercach.