06.10.2020

Regulamin Konkursu ” Jesienna Ikebana”

 

Cele konkursu:

 1. Budzenie wdzięczności wobec Pana Boga za piękno stworzonego świata.
 2. Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrody, bogactwem roślinności, barw i kształtów.
 3. Poznanie nazw kwiatów i ziół występujących w naszych ogrodach i na łąkach.
 4. Wdrażanie do umiejętnego przygotowania materiału przyrodniczego do prac plastycznych- suszenie.
 5. Zdobywanie doświadczenia w dziedzinie różnych form plastycznych.
 6. Zachęcanie do twórczego spędzania czasu i wspólnych działań dzieci z rodzicami.

Organizatorzy:

   Organizatorem konkursu jest Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w Odporyszowie

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Ochronki i ich Rodziców.

Założenia techniczno- organizacyjne:

 1. Jesienna ikebana powinna być pracą przestrzenną.
 2. Prace należy wykonać z naturalnych materiałów, tj. suszone kwiaty, liście, szyszki itp.
 3. Każda praca musi być czytelnie podpisana i złożona wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica / prawnego opiekuna  ( załącznik do Regulaminu).
 4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.

Terminy:

 1. Gotowe prace należy składać 19.10. 2020r. w Ochronce.
 2. Termin ogłoszenia wyników i wręczenie nagród 21.10.2020 r.

Kryteria oceny prac konkursowych

Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceni prace pod względem oryginalności i estetyki wykonania pracy.

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac plastycznych w celach promocyjnych.
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności