27.02.2022

REKRUTACJA 2022/23

ZAPISY DZIECI DO OCHRONKI

Dyrektor Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepublicznego Przedszkola w Pilźnie

ogłasza nabór dzieci do ochronki na rok 2022/23.

Wniosek o przyjęcie dziecka można nabyć w ochronce   

w dniach od 1 do 18 marca 2022 r.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin zagrożonych, ubogich, wielodzietnych

oraz rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do ochronki oraz dzieci rodziców pracujących.

Wnioski należy składać do 25 marca 2022 r.

Lista przyjętych dzieci zostanie podana do wiadomości 3 kwietnia 2022 r.