Drodzy Rodzice…

Pragniemy poinformować, że czas rekrutacji w naszej Ochronce – w Rudniku nad Sanem, trwa od 1 do 31 marca 2024. Wiemy, jak wychowanie w obecnych czasach jest wymagające, zarówno dla Rodziców jak i Wychowawców, Nauczycieli. W naszej Ochronce pragniemy ochraniać Dzieci poprzez ich wychowywanie wg programu wychowania inspirowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Jest to wychowanie integralne, czyli obejmujące całego człowieka, nie tylko sferę fizyczną czy intelektualną, ale nade wszystko serce, kształtując szlachetny charakter…

Wszystkich chętnych zapraszamy do Ochronki przy ul. Rzeszowskiej 33 w Rudniku nad Sanem, gdzie można odebrać karty zgłoszeń. 

Siostry Służebniczki BDNP z Rudnika nad Sanem