04.05.2021

Rocznica założenia pierwszej Ochronki

Dnia 3 maja 1850 r. została otwarta pierwsza ochronka w Podrzeczu, która dała początek Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek. Dzieci z naszej Ochronki zapoznane z postacią bł. Edmunda Bojanowskiego „przeniosły się” w dziewiętnasty wiek, aby jeszcze bardziej poczuć tamte czasy.