29.05.2021

Rola Eucharystii w codziennym wychowaniu

Sakramenty święte jako źródło jedności i wierności małżeńskiej i rodzinnej – to jest istotą codziennego życia religijnego, przyjmowania poszczególnych sakramentów. Bo to sam Bóg, dobry Ojciec przychodzi do człowieka, w postaci rzeczywistej, prawdziwej.

Życie sakramentalne to termometr chrześcijaństwa. Kto mówi, że jest chrześcijaninem a nie uczestniczy w życiu sakramentalnym, nie jest wiarygodną osobą. Do dostrzegania Boga w znakach i działającego w nich i przez nie trzeba żywej wiary. Już sami Apostołowie wołali o jej przymnożenie, stąd i nasza troska o pogłębianie jej w życiu każdego. Rodzina to miejsce gdzie kształtuje się życie we wszystkich wymiarach, a za nie w pełni odpowiedzialność macie Wy – kochani Rodzice.

Czerwcowe rozważania będą opierały się na sakramencie, który jest fundamentem życia, szczególnie Rodziny. Pierwszym i podstawowym jest Chrzest, dla każdego ochrzczonego jako Brama do wejścia w Rodzinę Bożą. To tutaj jest pierwsze źródło świętości Rodziny. Kolejne sakramenty bazując na nim wypełniają, uzupełniają łaski otrzymane już u samego początku. Wypełnienie sakramentu Chrztu jest Eucharystia, tutaj bije źródło małżeństwa.  W ofierze Jezusa znajdują się korzenie wspólnoty małżeńskiej .

Familiaris consortio 57 czytamy:

Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego. Ofiara eucharystyczna bowiem uobecnia przymierze miłości Chrystusa z Kościołem, przypieczętowane Jego krwią na krzyżu. W tej właśnie ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza małżonkowie chrześcijańscy znajdują korzenie, z których wyrasta, stale się odnawia i nieustannie ożywia ich przymierze małżeńskie. Jako uobecnienie ofiary miłości Chrystusa względem Kościoła, Eucharystia jest źródłem miłości. W darze eucharystycznym miłości rodzina chrześcijańska znajduje podstawę i ducha ożywiającego jej „komunię” i jej „posłannictwo”.

Chleb eucharystyczny czyni z różnych członków wspólnoty rodzinnej jedno ciało, objawienie szerszej jedności Kościoła i uczestnictwo w niej; uczestnictwo w Ciele „wydanym” i Krwi „przelanej” Chrystusa staje się niewyczerpanym źródłem misyjnego i apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej.

Stąd zadaniem wychowawczym na czerwiec niech będzie mądre uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej. Czerwiec nie skłania, szczególnie dzieci z powodu ciepłej pogody na skupianie uwagi, podejmowanie wysiłków. Zachęca podwórko, zabawy. Stąd tak ważne jest abyście Drodzy Rodzice czujnym okiem spoglądali na Dzieci. Starajcie się, by nie zabrakło w Waszych Rodzinach niedzielnej Eucharystii, samego spotkania Miłości. To Jezus przychodzi pod postacią Chleba i Wina, ofiarując swoje życie dla nas. Religijność, mądrość, uwaga – to są cnoty, którymi scharakteryzować można postawę czujności i wierności Eucharystii. Formowanym dobrym przyzwyczajeniem w rodzinie w tym miesiącu ale i na całe życie niech będzie: w każdą niedzielę z całą rodziną uczestniczenie we Mszy świętej na której rozwijana będzie umiejętność skupienia i uwagi na tym, co się dokonuje się na Ołtarzu.

Dla bł. Edmunda Eucharystia była centrum każdego dnia, podejmowanej służby, nawiązywanych relacji, dostrzegania innych, prowadzonych rozmowach. On jest dla każdego drogowskazem postępowania. Dzień bez Eucharystii uważał za spędzony jałowo. Dlatego tak ważne jest, wzorując się na nim, świadomie, czynnie i cała rodziną uczestniczyć w Eucharystii niedzielnej.

s. Dorota Gościńska SBDNP