02.10.2020

ROZPOCZYNAMY MIESIĄC RÓŻAŃCOWY

Już październik –  w  grupach rozpoczynamy rozmowy o różańcu. Poznajemy historię objawień Maryjnych, utrwalamy „tajemnice” różańca, śpiewamy pieśni maryjne i przygotowujemy się do konkursu pt. „Maryja w tajemnicach różańcowych”.