16.10.2023

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

Gościliśmy w ochronce policjantów z pilźnieńskiej komendy. Pani i pan policjant zapoznali dzieci z zasadami bezpieczeństwa na drodze, w domu, na rowerze, w kontakcie z nieznajomymi i niebezpiecznymi zwierzętami. Właściwie zadawali dzieciom pytania i okazało się, ze dzieci świetnie znają zasady bezpiecznego zachowania. Największym zainteresowaniem cieszyły się policyjne akcesoria. Niestraszne były dzieciom ani kajdanki, ani pałka. Zabawa w policjanta utrwaliła przekonanie, że policjant to ten, który nas chroni.