12.10.2021

Św. Janie Pawle II – DZIĘKUJEMY!

Janie Pawle teraz przyjdź pośród świętych wywyższony!

W dniu dzisiejszym nasza wspólnota parafialna w Szebniach przeżywała spotkanie ze Św. Janem Pawłem II w znaku jego relikwii.
Był to wyjątkowy dzień również dla dzieci z naszej Ochronki, które poznając w czasie zajęć przedszkolnych postać i życie naszego Wielkiego Rodaka, mogły spotkać się z jego szczególną „obecnością” podczas wspólnej modlitwy w kościele.

Naszej modlitwie towarzyszył gromki śpiew, a powierzając wstawiennictwu Jana Pawła II wszystkie dzieci, nasze rodziny, ojczyznę i cały świat, prosiliśmy, by orędował za nami w niebie i wypraszał Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi w naszym życiu.

Niech przykład świętości tego Wielkiego Człowieka, pociąga nas wszystkich do pięknego, radosnego i świętego życia.

ŚWIĘTY JANIE PAWLE II – módl się za nami!