09.11.2021

Święci nasi Patronowie

Święci nasi Patronowie mieszkają w Niebie i są bardzo szczęśliwi, modlą się za nas. Każdy przedszkolak w Ochronce na zajęciach plastyczno – technicznych wykonał postać swojego Patrona. Nasi Patronowie w Niebie, módlcie się za nami.

 

Materiały zamieszczone na stronie można pobierać wyłącznie po uzgodnieniu z dyrekcją.